Fundusze Europejskie

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MULTIGO” Paweł Kałus realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pt. „Proinnowacyjne usługi doradcze wspomagające wdrożenie innowacyjnego systemu obejmującego wirtualnego doradcę i moduł przeprowadzania e-szkoleń, świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu posiadające akredytacje w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji” (Numer wniosku POIR 02.03.01-24-0009/18).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacyjnego systemu obejmującego wirtualnego doradcę i moduł przeprowadzania e-szkoleń.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie jakości świadczonych usług, co pozwoli na wybicie się wśród konkurencji oraz świadczenie nowych usług jak e-learning z wirtualnym doradcą.

Koszt projektu: 203 565,00 zł
Kwota dofinansowania: 103 225 zł

ul. Józefa Piłsudskiego 6/10
44-200 Rybnik

office@multigo.com.pl

+48 880 778 840
+48 731  336 555